• TCS ondersteunt de petitie tot het doel is bereikt : 30 miljard euro terug.
  • TCS volgt alle ontwikkelingen bij ABNAMRO en wacht op de uitkomsten van onderzoeken.
  • TCS haalt de onderste steen boven en stelt nog nadere vragen, ook uw vragen.
  • TCS bevordert duurzaam, bankieren, bouwen en ondernemen wereldwijd.
  • TCS steunt IUS The Hague Delft International University for Sustainability.
  • TCS steunt het plan voor de gezamenlijke wederopbouw van Port-au-Prince in de periode tot 2028 en toont welke kennis en kunde Nederland en bedrijven gezamenlijk kunnen bieden
  • TCS steunt bijzondere humanitaire projecten van burgers en ondernemers.
 

Wat doet TCS Fund ?

TCS (The Children's Sustainability) Fund is in 2007 gestart als een reactie op de actie van het Britse hedgefund TCI (The Children's Investment) Fund . Door deze TCI werd met de bekende brief van 20 februari 2007 aan de Raad van Bestuur van ABNAMRO de vijandige en catastrofale overname door het bankentrio in gang gezet. TCS volgt vanaf 2007 alle ontwikkelingen bij ABNAMRO op de voet en heeft cruciale vragen gesteld over de financiering van de overname en enkele WOB-verzoeken ingediend bij de Minister van Financien. Daarover is inmiddels een procedure gevoerd bij de Raad van State. Op 30 juni 2010 heeft de Raad van State zich onbevoegd verklaard en het beroepschrift doorgezonden aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op 8 november 2011 heeft De Nederlandsche Bank laten weten als belanghebbende te willen deelnemen in de nog lopende procedure. Informatie : http://www.raadvanstate.nl zaaknummer 200908367/1.

TCS wil dat alle op 17 september 2007 afgegeven verklaringen van geen bezwaar (vvgb's) volledig openbaar zijn zonder dat daarin enkele regels met zwarte lak onleesbaar zijn gemaakt. Zie de uitspraak van de Rechtbank d.d. 21 oktober 2009 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij de Raad van State.http://jure.nl/bk3588

TCS wil nog steeds antwoord op de door haar gestelde vraag in de buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 1 november 2007 van ABNAMRO over de clubdeal van vijf banken ter grootte van EUR 10 miljard. Daarover werd op 18 oktober 2007 een summier persbericht uitgegeven zonder details bekend te maken. Bij deze clubdeal zijn ook ING en RABO betrokken geweest. Wat was hun rol bij de financiering van de overmeestering van ABNAMRO ? TCS wil volledige opheldering over de gang van zaken en wil een impuls geven aan een nieuwe toekomst van betrouwbare banken, verzekeraars en pensioenfondsen voor ons als consumenten, spaarders en klanten. TCS Fund is gericht op sustainability in de brede betekenis van het woord. In het belang van onzelf, van onze kinderen en van onze kleinkinderen. Op 3 oktober 2008 heeft TCS aan de Minister van Financien met een notitie laten weten op welke wijze ABNAMRO geherstructureerd kan worden tot een gezonde bank. Het gedane voorstel zal in de komende periode verder kunnen worden uitgewerkt. TCS ( The Children's Sustainability ) Fund is sedert 2007 een initiatief van EUROPOLIS ( Stichting Euro Management Consortium ) en de Stichting Stedebouw & Stadsherstel. Met behulp van een aantal pensioenfondsen en andere partijen wil TCS de eigendom van ABNAMRO laten overnemen door EUROPOLIS N.V. zoals in een notitie aan de Minister van Financien is bericht op vrijdagmorgen 3 oktober 2008. Dat was de bekende dag dat Minister van Financien Wouter Bos ABNAMRO en Fortis Bank Nederland terugveroverde op Fortis Holding N.V. In die terugverovering werd vanaf 3 oktober 2008 inmiddels ten laste van de Nederlandse belastingbetaler meer dan 30 miljard euro geinvesteerd. EUROPOLIS N.V. wil van de ABNAMRO een op een duurzame toekomst gerichte succesvolle onderneming maken. Dat zal kunnen worden bereikt in goede samenwerking met alle medewerk(st)ers en met alle klanten en spaarders.

 

Wij hebben TCS EUROPOLIS GROWTH FUND snel nodig !

Nederland kan Europa redden met het TCS Fund en betaalt de belastingbetaler het geld terug dat werd besteed aan het terugkopen van ABNAMRO en ASR vanaf 3 oktober 2008 : in totaal ruim 30 miljard euro.   Wij voorkomen een volgende catastrofe en zullen zorgen voor transparantie en voor duidelijkheid over ons eigen geld bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. En geen immorele investeringen .........  Wij maken een fonds mogelijk voor een duurzame toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen : TCS Fund The Children's Sustainability Fund.
600 miljoen biljetten van 500 euro is TCS - 300 miljard euro.